Isikuandmete töötlemine

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad OG klubi OÜ (edaspidi OG klubi) e-poes (www.omegafit.ee). Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Ees- ja perekonnanimi

Telefoninumber

E-posti aadress

Pangakonto number

Elukoha- ja/või kauba kohale toimetamise aadress

Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

Klienditoe andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: turundussõnumite edastamiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Andmetöötleja edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio OÜ-le.

Säilitamine

Kui veebipoes on ost sooritatud, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Otseturustusteated

Veebipood saadab uudiskirju ja pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult siis, kui ostja on avaldanud soovi neid saada, sisestades veebisaidile oma e-posti aadressi ja näidates üles soovi saada otsepostitust.

Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Shopping Cart